CORONAVIRUS

Wanneer kom je niet naar school in deze periode waarin corona heerst? 
 
Doorloop de 
beslisboom om te bepalen of jij wel of niet naar school mag. 

Lees het bericht aan ouders over ventilatie en mondkapjes.
 


     
 
 
 
 

  
 

 

> Dagrooster

Contact

Burg. Kolfschotenlaan 5
2262 EZ Leidschendam

070 - 4 199 100

e-mail: info@veurslyceum.nl
ziek- en/of absentie:   absent@veurslyceum.nl

routebeschrijving

Technasium vanaf schooljaar 2021-2022
Het Veurs Lyceum heeft afgelopen schooljaar het introductieprogramma om Technasium te worden met goed gevolg doorlopen en ze voldoet aan alle kwaliteitseisen voor predicaatverlening van Stichting Technasium.
 
Met ingang van schooljaar 2021-2022 mag de school daarom het predicaat Technasium voeren. In de brugklas gaan leerlingen in periode 2 en 3 dit schooljaar al van start met het Technasiumonderwijs in de pilotklassen Onderzoek & Ontwerpen.

Lees meer...

Agendaontwerp en realisatie SchoolMaster BV