Onderwijs

Het Veurs Lyceum is een dynamische school. Zo’n 850 leerlingen krijgen onderwijs, op de mavo, havo, het vwo en het gymnasium. Het Veurs Lyceum heeft het flexrooster. Door het flexrooster kunnen leerlingen hun eigen schooltijd deels inrichten. Zo bepalen ze over hun eigen lesdag en lesinhoud. 
 
Naast alle reguliere vakken, hebben we ook aandacht voor vaardigheidsonderwijs. Door middel van authentiek leren worden deze vaardigheden de leerlingen aangeboden in onze talentstromen. We hebben talentstromen Science, Kunst &Media en Sport. We nemen de belangstelling van de leerlingen als uitgangspunt voor deze lessen. Daarnaast zoeken we aansluiting met de professionele wereld. Zo kunnen we een mooi programma aanbieden dat aansluit op de leerling nu én op wat er na school van ze gevraagd wordt.
 
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV