Boeken

SCHOOLJAAR 2020-2021

  
Boeken voor alle 1e klassen, alle 2e klassen en klas 3 havo/vwo schooljaar 2020-2021
 
Voor de leerlingen die het komend schooljaar in klas 1 m/h/v, 2 m/h/v of 3 havo/vwo zitten, ligt er aan het begin van het schooljaar een boekenpakket klaar. Dit boekenpakket wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt. De leerlingen van klas 1 en nieuwe leerlingen van klas 2 en 3 havo/vwo moeten hiervoor wel nog €75 borg betalen. De rekening hiervoor wordt naar het huisadres gestuurd.
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je mevrouw Van Haeff een mail sturen, 
hae@veurslyceum.nl.
 
Boeken voor klas 3 mavo en 4 mavo,  4 havo en 5 havo en 4 vwo, 5 vwo en  6 vwo schooljaar 2020-2021  
 
LET OP! ZELF BESTELLEN! VÓÓR 20 JULI 2020!
 
In de zomervakantie worden de meeste schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. Wij hebben dit voor een deel uitbesteed aan de firma Iddink. Voorwaarde is wel dat je ze op tijd bestelt!
 
Je schoolboeken zijn grotendeels gratis. Veel boeken zijn tweedehands omdat we ze meerdere jaren gebruiken. Deze boeken moet jij aan eind van het schooljaar dus weer inleveren. Tijdens het bestellen op 
www.iddink.nl wordt dan ook van je gevraagd dat je instemt met de bruikleenvoorwaarden. 
 
Op 
www.iddink.nl kun je ook gemakkelijk je leermiddelen bestellen die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Je kunt deze leermiddelen ook elders kopen, let vooral op de prijs.
 
Om je Gratis Schoolboeken te krijgen moet je ze wel zelf “bestellen” op www.iddink.nl, met de schoolcode 
7GFQ3FH4
 
Je stemt daar in met de voorwaarden die wij met Iddink zijn overeengekomen. Het is belangrijk dat je dit op tijd doet. Bestellen vóór 20 juli 2020.
 
Klik 
hier voor meer info.
 
Behalve de boeken die je via Iddink krijgt, leen je ook direct van de school nog boeken. Het betreft hier binas boek en een aantal boeken voor Grieks en Latijn.
 
Deze boeken worden in de eerste schoolweek uitgereikt. 
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je mevrouw Van Haeff een mail sturen, 
hae@veurslyceum.nl
 
Klik hier voor de informatie over de 
borg  
 


EINDE SCHOOLJAAR 2019-2020

 

 
Inleveren van de boeken van alle 1e klassen, alle 2e klassen en klas 3 havo/ath/gym 
 
Boeken inleveren in de week van 6 juli. 
I.v.m. de corona maatregelen krijg je via de mail een tijdstip toegewezen waarop jij de boeken moet inleveren. Hou je mail dus goed in de gaten en hou je aan het inlevertijdstip.

Je komt voor het inleveren van de boeken de school binnen via de hoofdingang. Je haalt in de hal je locker leeg, maakt hem schoon en laat het deurtje open staan. Op het in de mail aangegeven tijdstip ga je via de midden trap (rood) naar het lokaal waar je de boeken moet inleveren.
 

klas

lokaal

1MH

121

1HV

119

1AG

120

2M

112

2H

113

2AG

114

3H

107

3ag

106

  
Aan het begin van het jaar heb je een lijst gekregen waarop alle boeken die je geleend hebt vermeld staan. Deze boeken moet je weer inleveren.
 
De boeken worden bij inleveren geteld en i.v.m. de corona maatregelen later gecontroleerd op beschadigingen. Je krijgt een bewijs dat je de boeken hebt ingeleverd. 
 
Na het inleveren van de boeken verlaten de leerlingen van klas 1 en 2 het gebouw via de trap (groen) bij de personeelskamer en gebruiken de nooduitgang onder aan de trap, naast de personeelskamer. De leerlingen van klas 3 verlaten het gebouw via de trap (oranje) naast het OLC en gebruiken de nooduitgang naast het OLC.  
 
Klik hieronder om per klas te zien welke boeken je moet inleveren:
 
Een eventueel schadebedrag wordt van het bedrag van de borg afgehaald. Je hebt hiervoor een bedrag van 75 euro borg betaald. Er hoeft dus niet elk jaar opnieuw borg betaald te worden. Als het schadebedrag hoger is dan de helft van de borg vragen we de schade wel binnen 2 weken te betalen. Het restant van de borg wordt teruggestort als je over gaat naar klas 3 mavo of klas 4 havo of klas 4 vwo, omdat je voor die klassen de boeken bij Iddink moet bestellen.
Bekijk hier de procedure schade aan schoolboeken.
 
Alle werkboeken waar je in geschreven hebt goed bewaren!!! Dat geldt ook voor het naslagwerk Zienderogen Kunst.
 
Het tijdstip wordt via de mail bekend gemaakt. I.v.m. de corona maatregelen is het niet mogelijk je boeken op een ander moment in te leveren. Eventueel kan iemand anders de boeken voor je inleveren: een klasgenoot of familielid. Bij te laat inleveren wordt €7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
  
Als je nog vragen hebt over je boeken kun je haar een mail sturen, hae@veurslyceum.nl
 
Bekijk hier informatie over de borg.
 
 
Inleveren boeken van examenklassen 4 mavo, 5 havo, 6 vwo

Alle leerlingen van de examenklassen hebben een mail ontvangen met instructies en tijdstip van inleveren (tussen 15 juni en 22 juni). Heb je deze niet ontvangen neem dan contact op met mevrouw Van Haeff, hae@veurslyceum.nl 
 
 
Inleveren van de boeken voor klas 3 mavo, 4 havo en 4 vwo en 5 vwo schooljaar 2019-2020  
 
Boeken inleveren in de week van 6 juli. 
I.v.m. de corona maatregelen krijg je via de mail een tijdstip toegewezen waarop jij de boeken moet inleveren. Hou je mail dus goed in de gaten en hou je aan het inlevertijdstip.

De boeken die je dit jaar gebruikt hebt moet je weer inleveren. Het gaat dan om de boeken die je van het Veurs geleend hebt 
(3 mavo: binas, 4 havo: binas, 4 en 5 vwo: binas, boeken van Grieks en Latijn) en om de boeken die je van Iddink geleend hebt.

Van de firma Iddink ontvang je eind juni in de mail jouw inleverformulier. Hierop staan de boeken vermeld die je weer moet inleveren. Je kunt dit formulier ook downloaden via de site van Iddink, www.iddink.nl m.b.v. je inloggegevens. 
Je moet dit formulier printen. I.v.m. de coronacrisis komt er dit jaar geen inleverteam van Iddink naar de school. Je boeken worden dus niet op school gescand. 

Je moet je boeken in een plastic tas verpakken
samen met het inleverformulier

Deze plastic tas met boeken moet je op school inleveren op het tijdstip dat met jou gecommuniceerd wordt via de mail. Het is heel belangrijk dat je je aan dit tijdstip houdt i.v.m. de maatregelen rond corona.


Je komt de school binnen via de hoofdingang. Je haalt eventueel nog boeken uit je locker,
je haalt je locker leeg en maakt je locker schoon. Het deurtje van je locker laat je open staan. 

Op het tijdstip dat voor jou gereserveerd is kom je het OLC binnen via de oude toegang. 


Je levert eerst de boeken in die je van het Veurs hebt geleend. Je ontvangt hiervan een inleverbewijs.

Daarna krijg je 2 stickers met je naam. Eén sticker plak je op de plastic tas met je boeken en deze plastic tas leg je in de rolcontainer van je klas. De andere sticker plak je op een bedankkaartje van Iddink. Dit kaartje kan dienen als inleverbewijs.
Daarna verlaat je het OLC via de aula en je verlaat de school via de nooduitgang van de aula. Je gaat dus niet meer terug naar de hal.
 
Het is van groot belang dat het inleverformulier in de tas met de boeken wordt verpakt. Dan kan door Iddink gecontroleerd worden of jij je boeken hebt ingeleverd en kun je een boete voor het niet inleveren van je boeken voorkomen.
Als je thuis het inleverformulier niet kunt printen kan je dat op school doen. In dat geval moet je wel je eigen laptop meenemen!
Als je zelf verhinderd bent op het aangegeven tijdstip is het natuurlijk wel mogelijk dat de boeken door iemand anders (vriend, vriendin, klasgenoot, vader, moeder etc.) worden ingeleverd. Regel dit op tijd en geef de bovenstaande instructies mee aan degene die de boeken inlevert.

Het is niet mogelijk je boeken op een ander moment in te leveren. Eventueel kan iemand anders de boeken voor je inleveren: een klasgenoot of familielid. Bij te laat inleveren wordt €7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Klik hieronder om per klas te zien welke boeken van het Veurs je moet inleveren:
 
Als je nog vragen hebt over je boeken kun mevrouw Van Haeff een mail sturen, hae@veurslyceum.nl.
 
 ontwerp en realisatie SchoolMaster BV